top of page

MASTER CLASS
קורס העשרה למורים בבלט קלאסי
בהדרכת רוזלין קסל

השתלמות מחול עם הגב' רוזלין קסל מיועדת למורים לבלט קלאסי בפועל, אשר מעוניינים להעשיר את עצמם, לקבל השראה ומקורות אנרגיה מחודשים.
משך הקורס

יתקיים קורס לבלט קלאסי עם הגב' רוזלין קסל למורים לבלט קלאסי בפועל

מדי יום שלישי, בין התאריכים: 25/10/2022 ועד 17/1/2023 סה"כ 12 מפגשים.

כל מפגש יכלול 2 שיעורים מקצועיים. (סה"כ כ- 24 שיעורים).

שעות הקורס

10:00-11:30- שיעור מעשי

11:45-13:00- שיעור מתודיקה

 

בחופשת חנוכה  20/12/2022 לא יתקיימו שיעורים.

 

הקורס יתקיים בסטודיו B

דר' ג'ורג וייז 20, רמת אביב.

הקורס יכלול 
  • שיעור קלאסי מעשי, (עם דגש למורים)
  • שיעור מתודיקה לבלט קלאסי
  • עבודת ילדים ונוער מתחילים ומתקדמים
  • עבודה על אצבעות
  • עבודה על מוסיקה והתאמתה לשיעורי בלט קלאסי

עלויות

ביטוח - 180 ש"ח
עלות הקורס - 3,700 ש"ח

המחיר כולל

  • ביטוח

  • חוברת Body Basics  ומילון מושגים בבלט קלאסי שנכתבו ע"י הגב' רוזלין קסל

  • תעודת השתתפות בקורס

 

דרכי תשלום

ניתן לשלם דרך הטלפון סך של 3,880 ש"ח באמצעות כרטיס אשראי 

המחיר מחולק באופן הבא:
דמי ביטוח -
 180 ש"ח לפקודת וירטועוז במחול.
תשלום עבור שיעורים מעשיים - 1,300 ש"ח עבור וירטועוז במחול.
תשלום עבור שיעורי מתודיקה  - 2,400 ש"ח עבור רוזלין קסל.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בעסקה טלפונית +  טופס רישום במייל חוזר
תשלום באמצעות שקים/מזומן  יש לשלוח בצירוף טופס הרשמה לוירטועוז במחול- ת.ד 6467 ת"א, 6106302.

ביטולים והחזרים
וירטועוז במחול שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים וכן לא לפתוח קורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה יוחזרו לנרשמים דמי ההשתתפות ששולמו.

bottom of page